Slapen met het raam open?

Slapen met het raam open heeft een gezonde connotatie. Zo zou de frisse lucht er voor zorgen dat de slaap dieper is dan in een muffe ruimte waar het CO2 gehalte in de lucht gaandeweg toeneemt. Maar is dit ook echt waar?

Afgelopen december 2016 heeft NRC een poging gedaan dit te fact checken. De conclusie is dat er aanwijzingen zijn voor een gezondheidseffect we het eigenlijk niet zeker weten.

Het zou interessant zijn dit grootschalig proberen te analyseren: iedereen een CO2 meter in de slaapkamer en dan de violgende dag alertheid en welbevinden rapporteren. Wellicht is er via big data analyse een verband te vinden. Al moeten we blijven opletten:

Het kan een gezondheidsillusie zijn, bevestigt Laverge: „In placebo-onderzoek bleken veel effecten eerder toe te schrijven aan het openen van het raam op zich en niet zozeer aan de verhoogde luchtstroom.”

Sleeping in a Closed Room – Indoor CO2 Analyze

Een vollediger wetenschappelijke analyse is hier te vinden: Dynamic of Changes in Carbon Dioxide Concentration in Bedrooms.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Zelf fijnstof meten met astronomisch instrument

Update: iSPEX heeft de Wetenschapsprijs 2012 gewonnen! Zelf meedoen? Meld je hier aan!

Aan het begin van het MIMAQ project hebben we uitgezocht wat de meest relevante factoren zijn voor het bepalen van de luchtkwaliteit.

Hierbij kwam steeds naar voren dat de concentratie fijnstof (PM10/PM2.5) het belangrijkst is voor de gezondheid.

Helaas is het direct meten hiervan niet eenvoudig. De destijds (2010) beschikbare sensoren waren groot, werkten vrij langzaam en gebruikten relatief veel stroom, waardoor mobiel gebruik uitgesloten was.

Als alternatief werd toen gekozen voor het meten van NOx dat een goede indicator is voor algemene luchtkwaliteit en sterk correleert met fijnstof. Beide vervuilingscomponenten komen namelijk vrij bij verbrandingsprocessen, zowel van verkeer als industrie in vergelijkbare verhoudingen (Bron: ECN).

Indertussen is er een breed opgezet project gestart om het gehalte aan fijnstof in de atmosfeer langs een geheel andere weg te meten. De techniek is gebaseerd op spectrometrie zoals die al jaren gebruikt wordt voor astronomisch onderzoek. Het is dan ook geen toeval dat het team voor een deel bestaat uit mensen die eerder aan een groot astronomisch project hebben deelgenomen: SPEX.

In het SPEX project wordt met ingewikkelde en kostbare apparatuur (onder andere) de samenstelling van de atmosfeer van andere planeten geanalyseerd. Waarom zou dat dan ook niet met onze eigen aarde kunnen?

Het briljante van iSPEX is dat de techniek enorm vereenvoudigd wordt en geschikt gemaakt voor massaproductie. Hierdoor moet de kostprijs zeer laag worden en het is de bedoeling dat op een dag in de zomer van 2013 zo’n 10.000 mensen in heel Nederland tegelijk een meting aan onze atmosfeer kunnen doen.

Benodigdheden: een simpel plastic opzetstuk voor een iPhone 4(s) en een speciale app voor het analyseren van het beeld.

De overeenkomst met MIMAQ zit in het betrekken van het algemene publiek bij dit (wetenschappelijke) experiment. Daarbij is de doelstelling tweeledig: naast de uitkomst van de metingen zelf wordt een grote groep bereikt en bewustzijn over de luchtkwaliteit vergroot.

Vanuit MIMAQ hopen wij dan ook van harte dat iSPEX de wetenschapsprijs wint zodat dit project kan doorgaan.

Meer informatie uiteraard via de website ispex.nl en in NRC / NRC Next is een zeer leesbaar artikel over dit project verschenen.

Posted in luchtkwaliteit, nieuws | Leave a comment

VR and AR-based Air Quality Visualization

For inspiration: Hansoo Kim, Konkuk University, South Korea created a very inspiring video about air quality visualization. Seems that the interest in this kind of application is rising lately, especially in the Asian regions.

The status of this project is not entirely clear, but it is at least a very nice concept demonstration.

Posted in luchtkwaliteit | Leave a comment

MIMAQ for disaster monitoring

fukushima smoke

fukushima #3 blacksmoke, image by daveeza

Lately there have been some disastrous events which suggest a new potential application for the MIMAQ platform: monitoring of air contamination.

It started with a big fire at a chemical trade company in The Netherlands (Moerdijk) where vast amounts of smoke of an unknown composition were released. During the event and the days after there was a lot of confusion whether the smoke was toxic for humans or cattle and even how the pollution was distributed during and after the event.

Imagine that all rescue workers had been equipped with MIMAQ sensors adapted to measure typical toxic components which are released during a fire. This would be of great value for assessment of the situation, where to stay away and whether to evacuate civilians from their neighborhoods – always a hard decision.

The earthquake and subsequent nuclear meltdown event in Japan is of an entirely different order of magnitude. Japanese people worry very much about the radiation levels in their direct surroundings, not surprising after the confusion that – again – was part of the official government announcements.

In both cases the confusion may well have to do with a real problem: some alarming spot measurements, followed by re-assuring low levels during laborious manual measurements with expensive equipment. The lack of an overall global picture makes interpretation of these values very difficult.

Again in this case how helpful would it be to get the big picture at a glance? What if we used MIMAQ sensors equipped with a Geiger Tube sensor and have people carry them around, not only for their own benefit but sharing the measurements with the world? The vision is the same: look around wit your mobile device in AR view, avoid the radiation spots and take the safe route home.

The technology is ready, let’s make sure we are prepared for the next disaster before it strikes.

Update: there appears to be a real opportunity here, citing the Mainichi Daily News:

“However, most municipal governments neither employ radiation experts nor have the expertise or equipment to monitor radiation levels. The Education, Culture, Sports, Science and Technology Ministry says it intends to take action to monitor radiation levels and to reduce it in so-called “hot spots” if requested by a growing number of local residents.”

Full article: Radiation leaking from Fukushima power plant should be monitored more closely

Warning signs in AR view

Warning signs in AR view (concept study by TABWorldmedia.com), image courtesy http2007

Posted in achtergrond, milieu | Leave a comment

MIMAQ op het World Economic Forum

MIMAQ preso door @claireboo op het WEF

Gisteren heeft Claire Boonstra van Layar een presentatie gegeven voor de economische wereld-top op het beroemde World Economic Forum in Davos.

Het WEF is een onafhankelijke internationale organisatie die zich richt op het verbeteren van de wereld door het bijeenbrengen van leiders uit het bedrijfsleven, de academische wereld en de maatschappelijke organisaties. Zo wil het forum de agenda bepalen van alle betrokkenen om verbeteringen door te voeren in de nabije toekomst.

In dit thema past uiteraard ook het gebruik van nieuwe technieken die klimaat- en milieu verbeteren.

Daarom kan het geen toeval zijn dat het openingsscherm van Claire’s presentatie letterlijk geïnspireerd is op het MIMAQ project. Wij zijn er van overtuigd dat het zichtbaar maken van klimaat en milieu in Augmented Reality helpt bij het bewustmaken en daadwerkelijk oplossen van klimaat- en vervuilingsproblemen. We staan nog maar aan het begin van deze ontwikkelingen. Het is mooi dat de verzamelde wereldleiders hier kennis mee hebben kunnen maken en hopen dat er breed vervolg aan gegeven wordt.

Lees meer en bekijk de video hier: Layar shows us augmented reality 2015 at the World Economic Forum.

Posted in nieuws | Leave a comment

Pilot afgerond

De MIMAQ pilot in Leiden is inmiddels afgerond.
De resultaten zijn beschikbaar via deze website (zie Resultaten).

De technische documentatie en alle broncode zijn beschikbaar via de google code repository:

Posted in achtergrond, nieuws, projectinfo | Leave a comment

Uitstoot NOx gedaald sinds vorige eeuw

Uitstoot verzuring afgelopen 30 jaar

Zure regen – dat was een belangrijk thema in de jaren rond 1985. De zure regen leidde er toe dat natuur veranderde en bossen zouden afsterven. De oorzaak lag vooral in luchtvervuiling veroorzaakt door industrie, verkeer en overmatige vermesting door de bio-industrie. Bij het verkeer gaat het voornamelijk om uitstoot van stikistofoxiden (NOx) die opgelost in water een zuur vormen.

Sindsdien zijn er veel maatregelen getroffen om deze ongewenste uitstoot te verminderen. Bij het verkeer ging het voornamelijk om de 3-weg katalysator, die het gevormde NOx weer afbreekt.

In de NRC van ma. 8 november staat er een mooi overzicht van de afgelopen dertig jaar. De bijgaande grafiek illustreert mooi hoe – ondanks een enorme toename van het verkeer – de totale uitstoot van NOx met de helft verminderd is gedurende deze periode.

Uiteraard gaat dit over de totale uitstoot over een groot gebied (de grafiek vermeld niet of dit heel NL is) en zegt weinig over zeer lokale en acute omstandigheden. Juist in die hyper-locale situatie wil MIMAQ meer inzicht bieden.

Lees het artikel op de website van de NRC: Het is gelukt: na 30 jaar is de zure regen (bijna) weg.

Posted in achtergrond, luchtkwaliteit, milieu | Tagged , , | Leave a comment

Presentation at Geomatics Symposium

Today a symposium as held by a group of master students Geomatics at the Technical University Delft.
There were lots of similarities between their project and the MIMAQ project and so I was invited to give a presentation as well.

The slides of the presentation are embedded below:

The movie clip does not play form the slides, you can watch it here on Youtube:

Posted in nieuws | Tagged , , , , | Leave a comment

MIMAQ op State of Social Media Summit

Digitale Pioniers Logo Op 28 en 29 October 2010 houdt Digitale Pioniers een groot eindcongres onder de titel State of Social Media in Trouw Amsterdam (Wibautstraat 127, Amsterdam).

MIMAQ is een van de projecten die op donderdag 28 oktober gepresenteerd zullen worden. Van de website:

Iedereen met interesse in media, ondernemerschap en sociale innovatie is welkom deel te nemen aan de State of Social Media Summit. Voertaal is Engels. Deelname is kosteloos en registreren kan tot en met 22 oktober 2010 via www.stateofsocialmedia.org. Op deze website wordt het volledige programma de komende weken gepubliceerd. Volg Digitale Pioniers in de aanloop naar de Summit via Twitter: @digitalpioneers.

Voor meer informatie zie stateofsocialmedia.org of op LinkedIn.

Posted in nieuws, projectinfo | Leave a comment

Fijnstof meten met foto’s

In de LA Times gevonden: een interessante benadering om het fijnstof-gehalte in de lucht te schatten aan de hand van foto’s.

Luchtkwaliteit meten met een foto

In dit project van de USC Viterbi School of Engineering wordt gebruik gemaakt van een applicatie voor Android telefoons, Visibility, waarmee een foto van de blauwe lucht gemaakt kan worden en geüpload naar een centrale server. Daar wordt het beeld geanalyseerd op doorzichtigheid van de lucht waaruit het gehalte aan fijnstof wordt afgeleid.

Hoe dit allemaal werkt is na te lezen in het document Visibility Monitoring using Mobile Phones (PDF) door professor Gaurav S. Sukhatme.

Artikel in de LA Times: USC’s Android air pollution app takes a crowd-sourced approach to cleaner skies

Posted in luchtkwaliteit, milieu, nieuws | Tagged , , , , | Leave a comment