Belangrijke mijlpaal: eerste SENSPOD actief

Real time display van meetwaarden van  NOx

Meetwaarden voor NOx

Op dit moment is de eerste mobiele sensor (SENSPOD) aan het mobiele meetnet gekoppeld via een eenvoudige mobiele telefoon en is de ruwe data zichtbaar op de web-interface van Sensaris.com.

Het kostte wat moeite om een en ander goed ingesteld te krijgen, dit is echt een fantastisch resultaat!

Op naar de volgende fase, waarin de data geinterpreteerd en gevisualiseerd gaat worden.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *