Mimaq op de kaart

MIMAQ metingen op Google Maps

Het is de bedoeling dat de MIMAQ meetresultaten naast de vernieuwende Augmented Reality presentatie ook op de kaart zichtbaar worden gemaakt, zodat bezoekers zonder geschikte mobiele telefoon de gegevens ook kunnen zien.

Hiernaast een impressie van de eerste werkende versie; het kleurverloop geeft de mate van vervuiling door NOx aan, van weinig (groen) tot veel (donkerrood). Op dit moment zijn de waarden nog niet gecalibreerd, dit staat voor zeer binnenkort op de planning.

This entry was posted in projectinfo, techniek and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *