Autovrije zondag: eerste resultaten

kaart Leiden Centrum met NOx niveaus

NOx niveaus gemeten op 12 sept.

Gisteren, 12 september 2010 was de jaarlijkse autovrije zondag in het centrum van Leiden, waarbij de MIMAQ pilot officieel van start is gegaan.

Gedurende de middag werden er in de Waag een aantal toespraken en presentaties gehouden rond het thema luchtkwaliteit, waarbij MIMAQ doorlopend aanwezig was met een informatiestand en op het podium vragen uit het publiek konden worden beantwoord.

Een paar highlights

De dag werd voorgezeten door Evelijne Bruning van The Hunger Project. Met haar soms prikkelende vragen en inleidingen wist zij het publiek te inspireren en in het thema te interesseren.

Indrukwekkend was de toespraak door Erica Rietveld, voorzitter van het Astma Fonds, waaruit duidelijk werd dat luchtvervuiling voor iedereen zeer schadelijke lange termijn effecten heeft. Met name het bekende fijnstof (MP10/PM2.5) leidt tot een sterk vergroot risico op hart- en vaatziekten. Een van de problemen hiermee is dat de effecten op lange termijn spelen en dat deze vorm van vervuiling volledig onzichtbaar is.

Vanuit MIMAQ hopen we hier bijdrage te kunnen leveren. Doordat er en rechtstreekse relatie bestaat tussen de door MIMAQ gemeten gassen (NOx/CO) en fijnstof, kan er op individueel niveau een inschatting gemaakt worden van de blootstelling aan deze stoffen. Praktisch betekent dit dat je inzicht krijgt in de hoeveelheid belastende stoffen die je  gedurende de dag binnenkrijgt bij je normale leefpatroon (woon-werk verkeer, kinderen naar school brengen, trainingsrondje hardlopen etc).

Metingen

Gedurende de kick-off zijn er metingen uitgevoerd door vrijwilligers, waaronder drie studenten van de studierichting Geomatics aan de TU Delft. De resultaten konden op een groot beeldscherm live gevolgd worden.

Natuurlijk waren we zeer geïnteresseerd of het verschil in luchtkwaliteit tussen deze dag en een “gewone” drukke zaterdag duidelijk meetbaar zou zijn. Dat bleek inderdaad het geval: over het algemeen lag de concentratie NOx lager dan gemiddeld. Op het detailkaartje aan het begin van dit artikel is mooi zichtbaar wat het effect was. Overal in het centrum was het NOx niveau betrekkelijk laag (gele lijnen), terwijl in de Breestraat, de enige route waar nog bussen en taxi’s reden, de concentratie beduidend hoger is (aangegeven in rood).

De komende tijd moet duidelijk worden hoe groot dit verschil is en hopen we door middel van ijking van de sensors uitspraken te kunnen doen over de daadwerkelijke concentratie van de gemeten stoffen.

Zelf aan de slag

Gedurende de hele maand september wil MIMAQ zo veel mogelijk metingen verzamelen om ervaring op te doen hoe deze het best in de praktijk kunnen worden ingezet. Daarvoor kunnen we nog een aantal vrijwilligers gebruiken die met een van de meetsensors deelneemt aan het wandel- of fietsverkeer binnen Leiden.

Kom je veel buiten en ben je geïnteresseerd in de luchtkwaliteit op jouw route? Meld je dan aan als vrijwilliger! Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je nog andere vragen of ideeën hebt, dat kan met het zelfde formulier.

Community

Joep van Ginderen (MIMAQ) instrueert de Geomatics studenten

Joep van Ginderen (MIMAQ) instrueert de Geomatics studenten

MIMAQ wordt gerund door vrijwilligers, het is indrukwekkend hoeveel betrokkenheid dat heeft opgeleverd in een korte tijd.

Wij willen we een aantal personen in het bijzonder bedanken voor hun hulp en inzet bij deze succesvolle introductie. Om te beginnen heeft Ton Duijndam ons attent gemaakt op de activiteiten op autovrije zondag en geholpen met vrijwilligers en de introductie bij de organisatie.

Wij zijn erg blij met de uitnodiging door Erica Rietveld, tevens voorzitter van Stichting autovrije zondag Leiden, om deel te mogen nemen aan het programma in de Waag.

Zonder de hulp van Pieter Kos in het algemeen en met draadloos netwerk in het bijzonder hadden we geen live demonstratie kunnen geven.

De geomatics studenten Hoe-Ming, Sonia en Stratos hebben veel meetgegevens verzameld en we voelen ons vereerd dat Aad van den Berg, Secretaris van Stichting autovrije zondag Leiden, ook heeft meegedaan. Door hem zijn de metingen rond de Breestraat gedaan, waarvan de resultaten op het kaartje aan het begin van dit artikel te zien zijn.

Remco Vroom van TABworldmedia heeft een live verslag en samenvatting in het Engels gepost waardoor we ook internationaal in de belangstelling zijn komen te staan: Visualizing air quality in augmented reality.

Maarten Lens-FitzGerald, oprichter van Layar, heeft aangekondigd MIMAQ als voorbeeld te zullen noemen tijdens zijn presentatie op het World Economic Forum in China.

This entry was posted in milieu, projectinfo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *