Uitstoot NOx gedaald sinds vorige eeuw

Uitstoot verzuring afgelopen 30 jaar

Zure regen – dat was een belangrijk thema in de jaren rond 1985. De zure regen leidde er toe dat natuur veranderde en bossen zouden afsterven. De oorzaak lag vooral in luchtvervuiling veroorzaakt door industrie, verkeer en overmatige vermesting door de bio-industrie. Bij het verkeer gaat het voornamelijk om uitstoot van stikistofoxiden (NOx) die opgelost in water een zuur vormen.

Sindsdien zijn er veel maatregelen getroffen om deze ongewenste uitstoot te verminderen. Bij het verkeer ging het voornamelijk om de 3-weg katalysator, die het gevormde NOx weer afbreekt.

In de NRC van ma. 8 november staat er een mooi overzicht van de afgelopen dertig jaar. De bijgaande grafiek illustreert mooi hoe – ondanks een enorme toename van het verkeer – de totale uitstoot van NOx met de helft verminderd is gedurende deze periode.

Uiteraard gaat dit over de totale uitstoot over een groot gebied (de grafiek vermeld niet of dit heel NL is) en zegt weinig over zeer lokale en acute omstandigheden. Juist in die hyper-locale situatie wil MIMAQ meer inzicht bieden.

Lees het artikel op de website van de NRC: Het is gelukt: na 30 jaar is de zure regen (bijna) weg.

This entry was posted in achtergrond, luchtkwaliteit, milieu and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *