Slapen met het raam open?

Slapen met het raam open heeft een gezonde connotatie. Zo zou de frisse lucht er voor zorgen dat de slaap dieper is dan in een muffe ruimte waar het CO2 gehalte in de lucht gaandeweg toeneemt. Maar is dit ook echt waar?

Afgelopen december 2016 heeft NRC een poging gedaan dit te fact checken. De conclusie is dat er aanwijzingen zijn voor een gezondheidseffect we het eigenlijk niet zeker weten.

Het zou interessant zijn dit grootschalig proberen te analyseren: iedereen een CO2 meter in de slaapkamer en dan de violgende dag alertheid en welbevinden rapporteren. Wellicht is er via big data analyse een verband te vinden. Al moeten we blijven opletten:

Het kan een gezondheidsillusie zijn, bevestigt Laverge: β€žIn placebo-onderzoek bleken veel effecten eerder toe te schrijven aan het openen van het raam op zich en niet zozeer aan de verhoogde luchtstroom.”

Sleeping in a Closed Room – Indoor CO2 Analyze

Een vollediger wetenschappelijke analyse is hier te vinden: Dynamic of Changes in Carbon Dioxide Concentration in Bedrooms.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *