Resultaten

MIMAQ op de kaart

De kleurcode geeft de mate van vervuiling aan; groen is zeer weinig, geel gemiddeld en rood is zeer hoog niveau van NOx in de lucht. Let op: de meetwaarden zijn niet “absoluut” in de zin van waarden in µg/m3 maar moeten als relatieve verschillen binnen een route geïnterpreteerd worden.

Kies een sensor (Senspod) en de dag waarop de metingen zijn uitgevoerd.

Sensor: datum:
Loading map...

De meetgegevens zijn in principe beschikbaar onder de CC BY-NC-SA licentie.
Neem contact op voor toegang tot de API (nog in ontwikkeling).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *